Průběžné VYHODNOCENÍ soutěže ve sběru víček k 21.6.2013

29.06.2013 08:22

Průběžné

VYHODNOCENÍ

soutěže ve sběru víček k 21.6.2013

 

 

 

    Úvodem chci upozornit všechny žáky i zaměstnance školy, že soutěž ve sběru víček pokračuje dál, až do odvolání.

 

    Prosím sbírejte dál víčka od pet lahví a plechové víčka od piva i přes prázdniny, protože Sofinka naši pomoc potřebuje i nadále a proto budeme v soutěži ve sběru víček pokračovat i v novém školním roce.

 

    V měsíci červnu došlo k převratní změně ve sběru víček, protože rodina KAKUROVA odevzdala 17.6.2013 naráz 11,842kg víček! Proto se pořadí tříd podle množství odevzdaných víček změnilo.

 

      Zaměstnanci i žáci školy mi na besedách i při osobních

rozhovorech přislíbili, že budou i nadále pokračovat ve sběru víček, jak od pet lahví, tak i plechových víček od piva.

 

      Postupně se do toho sběru zapojují i rodinní příslušníci a široký okruh známých. Sběru víček pro Sofinku děláme propagaci na webových stránkách Křemínku, školy, i na veřejnosti.

           

Průběžné vyhodnocení tříd(žáků) k 21.6.2013:

    Na úvod hodnocení připomínám, že v měsíci květnu odevzdala rodina KAKUROVA 10,846kg!!!  To je  5 423 kusů víček!!! Tímto svým činem vlastně vytvořili rekord v množství odevzdaných víček za měsíc!

    No ale v měsíci červnu dokázali tento svůj rekord ještě překonat, protože naráz odevzdali 11,842kg!!!  To je 5 921 kusů víček!!!

I proto se v měsíci červnu podle počtu odevzdaných víček nejvíce zlepšila Veronika KAKUROVÁ - třída II.A a proto se třída II.A dostala po zásluze na první místo. .

       Třída VI. + VII.B i když dokázala nasbírat a odevzdat bezmála 7kg víček, tak to na zdrcující finiš II.A nestačilo. Tibor DÖME – VI.B a Katka DUCHOŇOVÁ – VII.B, patří i nadále mezi nejaktivnější žáky školy ve sběru víček!

Mezi další aktivní žáky i nadále patří Izabel DAŇOVÁ – II.A,  Romanka MUCHOVÁ – přípravka Mgr.SVOBODOVÉ a mnozí další. 

Vysoký standard si udržují i nadále třídy III.A, Družina, I.A, MŠ, VIII.B a IV.A. Výrazně se zlepšila přípravka -TU – Mgr.Hana  SVOBODOVÁ.

 

1. II.A             TU – Mgr.Zdeňka   TULKOVÁ       =  15 466ks  =  30,932kg

2. VI. + VII.B  TU – Bc.Daniela     HLÁVKOVÁ   =   13 344ks  =  27,075kg

3. III.A            TU – Mgr.Iveta       NOVÁKOVÁ    =    7 001ks  =  14,327kg

4. Družina        VD – Květoslava      ADAMOVÁ        =   6 270ks   =  12,788kg

5. I.A                TU – Mgr.Růžena     SEYKOROVÁ   =   5 624ks   =    9,319kg

6. MŠ                VU – Věra                ŠKVAŘILOVÁ  =   4 030ks   =    9,247kg

7. VIII.B           TU – Mgr.Daniela    ŠAMÁNKOVÁ  =   2 741ks   =    6,010kg

8. IV.A              TU – Mgr.Adéla       GALLEOVÁ      =   2 322ks   =   5,397kg

9. Přípravka       TU – Mgr.Hana        SVOBODOVÁ  =   2 180ks   =   4,380kg

10. VII.A           TU -  Mgr.Ludmila   KOVÁŘOVÁ     =  1 022ks   =   2,045kg

11.III. + IV.B     TU- Mgr.Vladimíra  RYVOLOVÁ     =     874ks   =         1,748kg

12.V.A                TU- Mgr.Anna         KOPŘIVOVÁ     =    665ks   =    1,330kg

13.VIII.A            TU- Mgr.Jana           PROCHÁZKOVÁ=  282ks   =    0,584kg

14.IX.A               TU- Mgr.Barbora     SIBLÍKOVÁ       =    250ks   =    0,498kg

 

Průběžné vyhodnocení zaměstnanců školy k 21.6.2013:

    Mezi zaměstnanci si ve sběru víček i nadále udržuje vysoký standard a první místo vedoucí školního klubu Mgr.Marián MARCIN, který už v měsíci dubnu překročil hranici 10kg a měsíci květnu odevzdal 3,454kg a v červnu přes 1kg víček. Paní Jana FORMÁNKOVÁ odevzdala v květnu skoro 1kg a v červnu skoro 2kg víček a tím si udržela v průběžným hodnocení 2.místo. Vysokou úroveň si i nadále udržuje PhDr.Marie BĚLÍKOVÁ, paní Eliška NOVÁČKOVÁ a manželé KAKUROVI, kteří ve sběru víček podporuji i svoje dcery. Někteří další zaměstnanci se zapojili do sběru víček tak, že je odevzdávají do třídních fondů.  

 

1. Mgr. Marián MARCIN                      7 359ks  =  14,355kg

2. Jana FORMÁNKOVÁ                      4 457ks  =    9,670kg 

3. PhDr. Marie BĚLÍKOVÁ                  1 611ks  =    3,222kg 

4. Eliška NOVÁČKOVÁ                       1 366ks  =    2,732kg

5. Pavla KAKUROVÁ                           550ks  =    1,100kg

6. Miroslav KAKURA                           550ks  =    1,100kg

7. Mgr. Zdeňka TULKOVÁ                 140ks  =    0,280kg  

8. Mgr. Elena PEŇÁZOVÁ                  113ks  =    0,226kg

 

 

         Děkuji všem žákům a zaměstnancům školy, i všem dalším občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru víček. Tímto snažením napomáhají  k naplnění snu Sofinky a jejích rodičů.  

Ve sběru víček pro Sofinku budeme dál pokračovat i přes prázdniny a pak i v novém školním roce.

 

Vedoucí školního klubu Křenka                            

                                                          Mgr.Marián MARCIN