Průběžné VYHODNOCENÍ soutěže ve sběru víček k 31.3.2013

01.04.2013 13:46

 

Průběžné

VYHODNOCENÍ

soutěže ve sběru víček k 31.3.2013

 

Na úvod chci upozornit všechny žáky i zaměstnance školy, že soutěž ve sběru víček pokračuje dál, až do odvolání.

Zatím žáci i zaměstnanci školy nadále úspěšně pokračují ve sběru víček, jak od pet lahví, tak i plechových víček od piva.  Postupně se do toho sběru zapojují i rodinní příslušníci a široký okruh známých. Sběru víček pro Sofinku děláme propagaci na webových stránkách Křemínku, školy, i na veřejnosti.

        

    

Průběžné vyhodnocení tříd(žáků) k 31.3.2013:

 

Od posledního průběžného vyhodnocení soutěže došlo na základě počtu odevzdaných víček k změnám v pořadí. K asi nejpodstatnější změně došlo po dost dlouhé době, že na první místo se dostala třída VI. + VII.B a to i díky zatím nejaktivnějšímu žáků soutěže Tiboru DÖME – VI.B. Mezi další aktivní žáky patří Katka DUCHOŇOVÁ – VII.B, Veronika KAKUROVÁ a Isabela DAŇOVÁ – II.A a mnozí další. V tomto meziobdobí se velmi aktivně zapojili do soutěže MŠ, II.A a Družina. Vysoký standard si udržují i nadále třídy III.A, I.A, VIII.B a IV.A.

 

1. VI. + VII.B    TU – Bc.Daniela       KOLÁŘOVÁ     =  5 523ks  =      11,627kg

2. III.A               TU – Mgr.Iveta         NOVÁKOVÁ    =  5 325ks  =     10,975kg

3. MŠ                 VU – Věra                 ŠKVAŘILOVÁ =  4 030ks  =       9,247kg

4. I.A                  TU – Mgr.Růžena     SEYKOROVÁ  =  4 334ks  =     6,667kg

5. II.A                 TU – Mgr.Zdeňka     TULKOVÁ       =  2 665ks   =     5,330kg

6. Družina          VD – Květoslava       ADAMOVÁ      =  2 361ks   =    4,970kg

7. VIII.B             TU – Mgr.Daniela    ŠAMÁNKOVÁ  =  2 004ks  = 4,536kg

8. IV.A               TU – Mgr.Adéla       GALLEOVÁ       =  1 308ks  = 3,049kg

9. VII.A              TU- Mgr.Ludmila     KOVÁŘOVÁ     =     411ks  = 0,822kg

10.III. + IV.B      TU- Mgr.Vladimíra  RYVOLOVÁ     =     321ks  =     0,642kg

Průběžné vyhodnocení zaměstnanců školy:

 

 

Mezi zaměstnanci se ve sběru víček výrazně zlepšila paní Jana FORMÁNKOVÁ. Vysokou úroveň si i nadále udržuje PhDr.Marie BĚLÍKOVÁ a manželé KAKUROVÍ, kteří ve sběru víček podporuji i svoji dceru. Někteří další zaměstnanci se zapojili do sběru víček tak, že je odevzdávají do třídních fondů.

 

 

1. Mgr. Marián    MARCIN                                                 5 052ks  =  10,106kg

2.          Jana      FORMÁNKOVÁ                                      2 163ks  =    5,062kg 

3. PhDr.Marie     BĚLÍKOVÁ                                             1 161ks  =    2,322kg  

4.          Pavla     KAKUROVÁ                                          550ks  =    1,100kg

5.          Miroslav KAKURA                                               550ks  =    1,100kg

6.          Eliška    NOVÁČKOVÁ                                       518ks  =    1,036kg

7. Mgr. Zdeňka    TULKOVÁ                                             140ks  =    0,280kg  

8. Mgr. Elena      PEŇÁZOVÁ                                           113ks  =    0,226kg

 

 

 

         Děkuji všem žákům a zaměstnancům školy, i všem dalším občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru víček. Tímto snažením napomáhají  k naplnění snu Sofinky a jejích rodičů. Na závěr školního roku soutěž opět vyhodnotíme. Pokud bude ještě stále potřeba, tak ve sběru víček pro Sofinku budeme dál pokračovat i přes prázdniny a pak i v novém školním roce.

 

 

 

 

 

 

                                                            Vedoucí školního klubu Křenka                            

                                                                      Mgr.Marián MARCIN