Výlet do Mariánského údolí – 23. 2. 2015

19.03.2015 17:19

Výlet do Mariánského údolí – 23. 2. 2015

 

V pondělí 23. 2. (o jarních prázdninách) jsme se rozhodli – někteří pracovníci klubu s vychovatelkou ŠD – uspořádat pro děti z klubu výlet do Mariánského údolí.

Sraz jsme měli v 8 hod. Nejdříve jsme byli poučeni o bezpečnosti a chování na výletě a potom jsme jeli tramvajía autobusem do Líšně ke hřbitovu. Zde nám vedoucí klubu ukazoval na mapě, kde se nacházíme a jaká trasa nás čeká.

Odtud jsme šli pěšky ke Třem borovicím, kde se nachází rybník. Zaujalo nás, že je zamrzlý. Pokoušeli jsme si vzpomenout, které sladkovodní ryby u nás žijí.

Vydali jsme se ke druhému rybníku – Pod hrádkem. Po cestě jsme pozorovali přírodu, povídali si, která zvířátka a ptáci v lese žijí, jaké stromy zde rostou. Na rybníku jsme měli možnost zahlédnout hejno kachen. Ukázali jsme si, kudy bychom se dostali ke třetímu rybníku (Muchově boudě). Vysvětlili jsme si, že barevné značení na stromech nám ukazuje správnou cestu.

My jsme ale zamířili ke Kadlecovu mlýnu, k Eldorádu. Zde jsme posvačili, chlapci si zahráli fotbal a děvčata vybíjenou. Zahlédli jsme zde kozy, osli, ovce, poníky a koně, které jsme si mohli i pohladit.

Jelikož nám přestalo přát počasí, začala padat mlha, šli jsme na autobus a tramvaja vrátili se do klubu. Zahráli jsme si deskové hry, šachy, turnaj v dámě, ping pong a v tělocvičně pohybové hry a fotbal.

Po celou dobu výletu panovala skvělá nálada, všichni jsme byli výletem nadšení.

Výlet byl realizován díky projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu.

 

          Zbylé fotografie naleznete ve fotogalerii.                                                              Zapsala: Květoslava Adamová