ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí svým žákům celodenní program

12.11.2012 09:14

 

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí svým žákům celodenní program

 

Stejně jako na všech školách také na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 byl měsíc září ve znamení organizačního shonu při startu nového školního roku. Kromě běžné výuky škola navíc zahájila realizaci celé řady zájmových aktivit díky novému projektu KŘENKA - zážitkem k inkluzi. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jednou z klíčových aktivit projektu je každodenní činnost nízkoprahového Klubu Křenka, který si děti velice oblíbily. Klub funguje jako záchytná síť pro neorganizované děti, které se nechtějí nebo nejsou schopny zapojit do pravidelných zájmových kroužků. Nabízí dětem prostor k realizaci jejich zájmů a v rámci denního programu, který je  každý den zaměřen na určitou aktivitu - doučování, sport, hudba, výtvarná činnost apod. K jednotlivým aktivitám jsou kromě klubovny  využívány i venkovní prostory upravené v rámci projektu (víceúčelové hřiště a zahrada). Děti si tak mohou vybrat den a aktivitu podle svého zájmu a vzdělávacích potřeb. Pracovníci klubu úzce spolupracují s učiteli školy, a to zejména v oblasti doučování dětí a individuálního přístupu k nim.

Dalšími aktivitami projektu v rámci vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání ve škole jsou:

1) Pravidelné zájmové kroužky (pěvecký, taneční, sportovní, keramika a výtvarná činnost, stolní deskové hry, hra na nástroje, hrátky se slovy) jsou především určeny dětem, které pro své sociální znevýhodnění nemohou využívat komerční nabídky volnočasových aktivit. Aktivity probíhají přímo ve škole za vedení pedagogických pracovníků, které děti znají.

2) Příležitostná zájmová odpoledne pro děti a rodiče (výtvarné dílny, sportovní odpoledne) jsou plánovány 2x ročně a jejich hlavním cílem je zlepšit vzájemné vztahy rodičů se školou a vytvářet pozitivní přístup ke vzdělávání prostřednictvím společného zážitku rodičů s dětmi.

3) Sportovní akce pro děti a rodiče jsou určeny i dětem partnerských škol a mají především motivační a poznávací charakter. Jednou ročně budou mít možnost děti porovnat výsledky ze svých sportovních zájmových aktivit na turnaji partnerských škol.

4) Kulturně-motivační akce pro děti a rodiče jsou plánovány 4x ročně. Zde budou moci děti ukázat své dovednosti získané činností v pravidelných zájmových kroužcích. Cílem těchto akcí je také posílení spolupráce rodičů se školou. Nejúspěšnější žáci budou vysláni na festival Roztančené školy, který se každoročně koná v Praze.

 

Napsala: Mgr. Hana Hadrabová