Plán činnosti klubu Křenka

 

Září:

-               Seznamujeme se s žáky ZŠ Křenova:

seznamování  bude probíhat formou volné diskuze s návštěvníky klubu Křenka při různých aktivitách

-               Seznámení žáků s pravidly klubu a řádem klubu Křenka:

seznámení s pravidly a řádem klubu proběhne prostřednictvím třídních učitelů během třídnických hodin v úvodním týdnu.

-               Seznámení s programem a plánem činnosti klubu Křenka:

během první návštěvy klubu Křenka bude každý jedinec obeznámen s plánovanou činnosti na následující období

-               Seznámení s materiálním, technickým a prostorovým zázemí klubu Křenka:

seznámení proběhne formou prohlídky a zkoušky materiálního, technického a prostorového zázemí klubu

-               Legenda o sv. Václavovi:

legendu si přiblížíme formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Spolu organizace sportovní akce „ Slavnostní otevření školního sportovního hřiště“:

naše část organizace bude spočívat v zajištění fotodokumentace a rozhodcovské role

 

Říjen:

-               Sportujeme na hřišti:

sportovní činnost bude pravidelně organizována pracovníky klubu na hřišti školy a to pro žáky školy, kteří navštěvují klub

-               Promítání filmů:

každý pátek dostanou žáci možnost vybrat si film z denní nabídky ( cca 3 - 5 filmů ), kterou schválil metodik i sociální pedagog klubu, a zhlédnout jej při klubovém promítáním

-               Vyprávíme si o podzimu na vesnici:

podzim si přiblížíme formou besedy a jeho výtvarným zpracováním

-               Věnujeme se kreslení a malování:

tyto činnosti budou dětem nabízeny během každodenních aktivit pod dozorem školeného pedagoga

 

Listopad:

-               Seznámíme se s tradicí „dušiček“ a Halloweenem ( dlabání dýní, apod.):

tradice si přiblížíme formou besedy a jejich výtvarným zpracováním

-               Legenda o svatém Martinovi:

legendu si přiblížíme formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Seznámení se svatomartinskými tradicemi ve světě pomocí internetu:

seznámení proběhne hromadně pomocí dataprojektoru, na který bude promítána obrazovka počítače, kde se budou tyto informace vyhledávat. Poté bude následovat otevřená diskuze na toto téma.

-               Hraní stolních her:

seznámení s pravidly a typy nejrozšířenějších stolních her, jako je například Dáma, Šachy, Carcassone, Osadníci z Katanu. Praktické zkoušky jak na „stole“ tak na „PC“

-               Turnaj ve stolním fotbálku

zorganizování turnaje ve stolním fotbálku mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy.

 

Prosinec:

-               Vyprávíme si o tradičních prosincových „postavách“ – Barbora, Mikuláš, Lucie:

postavy si přiblížíme formou besedy a jejich výtvarným zpracováním

-               Zahrajeme si na sv. Mikuláše -  dramatizace:

cílem je natrénovat dramatické představení, kterým se bude klub Křenka prezentovat na vánoční besídce

-               Vyrábíme adventní kalendář:

Pod dozorem školeného pracovníka budou naši žáci vytvářet adventní kalendář

-               Sportujeme v tělocvičně:

sportovní činnost bude pravidelně organizována pracovníky klubu v prostorách tělocvičny školy a to pro žáky školy, kteří navštěvují klub

-               Vánoční turnaj ve stolním tenisu:

zorganizování turnaje ve stolním tenisu mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy

 

Leden:

-               Tři králové – lití olova, věštění z hrnečku, historie, grafické zobrazení:

seznámení s touto tradicí proběhne formou besedy a jejím výtvarným zpracováním. Součástí tohoto bodu bude i vycházka do zimních ulic města Brna

-               Využíváme relaxační místnost a tělocvičnu na sportovní hry:

tento měsíc se budou sortovní aktivity odehrávat jak v prostorách tělocvičny školy tak v prostorách relaxační místnosti

-               Užíváme si sněhové nadílky:

během tohoto bodu se budeme s návštěvníky klubu Křenka vypravovat na prostory školy a přilehlé parky, s cílem užít si sněhové nadílky ( koulovačky, andílci, sněhuláci apod. )

 

Únor:

-               Hromnice:

hledáme v knihách a na Internetu pranostiky o Hromnicích

-               Sv. Valentýn:

pod dozorem školeného pracovníka vyrábíme schránku na Valentýnská přáníčka

-               Turnaj v dámě:

zorganizování turnaje v dámě mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy

-               Tradice Masopustu:

tradici si přiblížíme formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

 

Březen:

-               Tradice Vynášení Morény:

tradici si přiblížíme formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Sportujeme:

sportovní činnost bude pravidelně organizována pracovníky klubu v dle počasí, buď na hřišti školy nebo v tělocvičně školy, a to pro žáky školy, kteří navštěvují klub

-               Připravujeme se na Velikonoce:

v rámci této tradice budeme učit návštěvníky klubu Křenka plést pomlázky a budeme vést otevřenou diskuzi na toto téma

-               Turnaj v šachu:

zorganizování turnaje v šachu mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy

 

Duben:

-               Vyprávíme si o Velikonocích:

přiblížíme si  zvyky Modrého pondělí, Žlutého úterý, Škaredé středy, Zeleného čtvrtka a Velkého pátku

-               Hledáme pranostiky o svatém Jiřím:

hledáme v knihách a na Internetu pranostiky o sv. Jiřím. Dále seznámení s touto tradicí proběhne formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Pálíme čarodějnice:

tradici si přiblížíme formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Turnaj ve floorballu

zorganizování turnaje ve floorballu mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy

 

Květen:

-               Prvomájové zvyky:

zvyky si přiblížíme formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Vyrábíme přáníčka ke dni matek:

pod dozorem školeného pracovníka vyrábíme přáníčka ke dni matek

-               Sportujeme na venkovním hřišti:

sportovní činnost bude pravidelně organizována pracovníky klubu na hřišti školy a to pro žáky školy, kteří navštěvují klub

-               Turnaj ve futsalu:

zorganizování turnaje ve futsalu mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy

 

Červen:

-               Slunovrat:

pleteme věneček z devatera bylin, dále seznámení s touto tradicí proběhne formou besedy a jejím výtvarným zpracováním

-               Svatojánská noc:

hledáme zlaté kapradí označující poklad během vycházky do lesa

-               Turnaj v tenisu:

zorganizování turnaje v tenisu mezi žáky školy. Na organizaci se budou podílet jak pracovníci klubu Křenka tak i ostatní zaměstnanci školy

-               Těšíme se na prázdniny:

v tomto bodu děti obeznámíme s pravidly bezpečnosti pohybu po komunikacích a se základy slušného chování a popřejeme jim krásné strávení prázdnin