O nás:

Občanské sdružení Křemínek bylo založeno pedagogickými pracovníky školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Křemínek je dobrovolným sdružením občanů, kteří pracují s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě nebo tuto činnost podporují. Cílem sdružení je poskytnout pomoc dětem, mládeži i dospělým v nepříznivé životní situaci, umožnit jim zajímavě trávit svůj volný čas a vzdělávat se. Vytvářet zázemí a oporu v duchu multikulturních principů vzájemného soužití, tolerance a spolupráce v prostředí místní komunity. Činnost se orientuje na zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a dospělé ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a na přípravu dalších spolupracovníků.

 

 

KŘEMÍNEK je dobrovolným sdružením občanů, kteří pracují s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě nebo tuto činnost podporují. Jeho činnost probíhá na základě multikulturních principů vzájemného soužití, tolerance a spolupráce.

 

Sdružení úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. V současné době je jeho hlavním partnerem v projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/27.0012, jehož realizace byla zahájena v červnu 2012 a potrvá do května 2015. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Občanské sdružení Křemínek se v rámci tohoto projektu podílí na posílení spolupráce školy a nestátních neziskových organizací při rozvoji činnosti otevřeného klubu pro děti a mládež jako prevence sociálně-patologických jevů.

Tato aktivita zahrnuje:

- vytvoření a implementaci programu otevřeného klubu pro žáky školy a děti ze spádové sociálně vyloučené lokality

- další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s dětmi a mládeží v NZDM

- workshopy výměny zkušeností