Průběžné VYHODNOCENÍ soutěže ve sběru víček k 30.4.2013

03.05.2013 12:47

 

Průběžné

VYHODNOCENÍ

soutěže ve sběru víček k 30.4.2013

 

 

Úvodem chci upozornit všechny žáky i zaměstnance školy, že soutěž ve sběru víček pokračuje dál, až do odvolání.

Zatím žáci i zaměstnanci školy nadále úspěšně pokračují ve sběru víček, jak od pet lahví, tak i plechových víček od piva.  Postupně se do toho sběru zapojují i rodinní příslušníci a široký okruh známých. Sběru víček pro Sofinku děláme propagaci na webových stránkách Křemínku, školy, i na veřejnosti.

        

    

Průběžné vyhodnocení tříd(žáků) k 30.4.2013:

 

Za poslední měsíc – duben se podle počtu odevzdaných víček ještě více zlepšila třída VI.+VII.B. Během tohoto měsíce odevzdali žáci této méně početné třídy na  6kg víček! Jako druzí - skoro 4kg odevzdala Družina a třetí - 3kg II.A!                    Od posledního průběžného vyhodnocení soutěže došlo na základě počtu odevzdaných víček k změnám v pořadí. Družina se zatím dostala ze šestého na celkově čtvrté místo a přípravka Mgr.SVOBODOVÉ Hany na desáté místo.

     První místo si upevnila a zároveň zvýšila náskok třída VI. + VII.B a to i díky zatím nejaktivnějšímu žáků soutěže Tiboru DÖME – VI.B, který sám nasbíral a odevzdal jenom za tento měsíc přes 5kg víček! Velmi se zlepšila Veronika KAKUROVÁ, která odevzdala 2,9kg víček! Mezi další aktivní žáky patří i nadále Katka DUCHOŇOVÁ – VII.B a Isabela DAŇOVÁ – II.A a mnozí další. V tomto meziobdobí se velmi aktivně zapojili do soutěže již vzpomínaná VI.+VII.B, dále Družina a II.A. Vysoký standard si udržují i nadále třídy III.A, MŠ, I.A, VIII.B a IV.A. Zlepšila se VII.A.

Zatím podle počtu odevzdaných víček se nejméně aktivně zapojili do výzvy a soutěže deváté ročníky.

 

1. VI. + VII.B    TU – Bc.Daniela        HLÁVKOVÁ     =  8 466ks  =      17,515kg

2. III.A               TU – Mgr.Iveta          NOVÁKOVÁ    =  5 325ks  =     10,975kg

3. MŠ                 VU – Věra              ŠKVAŘILOVÁ =  4 030ks  =       9,247kg

4. Družina          VD – Květoslava       ADAMOVÁ      = 4 266 ks   =      8,780kg

5. II.A                 TU – Mgr.Zdeňka     TULKOVÁ       =  4 122ks   =       8,244kg

6. I.A                  TU – Mgr.Růžena    SEYKOROVÁ  =  4 334ks  =       6,667kg

7. VIII.B             TU – Mgr.Daniela     ŠAMÁNKOVÁ  =  2 004ks  =   4,536kg

8. IV.A               TU – Mgr.Adéla       GALLEOVÁ       =  1 308ks  =   3,049kg

9. VII.A              TU -  Mgr.Ludmila    KOVÁŘOVÁ     =     687ks  =   1,375kg

10.Přípravka       TU – Mgr.Hana        SVOBODOVÁ   =     655ks  =   1,310kg

11.III. + IV.B      TU- Mgr.Vladimíra    RYVOLOVÁ     =     321ks  =        0,642kg

 

 

Průběžné vyhodnocení zaměstnanců školy k 30.4.2013:

 

 

Mezi zaměstnanci se ve sběru víček výrazně zlepšila paní Jana FORMÁNKOVÁ a paní Eliška NOVÁČKOVÁ, která postoupila ze šestého na celkově čtvrté místo. Vysokou úroveň si i nadále udržuje PhDr.Marie BĚLÍKOVÁ a manželé KAKUROVÍ, kteří ve sběru víček podporuji i svoji dceru. Někteří další zaměstnanci se zapojili do sběru víček tak, že je odevzdávají do třídních fondů.  

 

 

1. Mgr.   Marián    MARCIN                        5 193ks  =  10,872kg

2.          Jana       FORMÁNKOVÁ              3 068ks  =    6,872kg 

3. PhDr. Marie      BĚLÍKOVÁ                    1 415ks  =    2,830kg 

4.          Eliška     NOVÁČKOVÁ                1 366ks  =    2,732kg

5.          Pavla      KAKUROVÁ                      550ks  =    1,100kg

6.          Miroslav  KAKURA                           550ks  =    1,100kg

7. Mgr.  Zdeňka    TULKOVÁ                         140ks  =    0,280kg  

8. Mgr.  Elena       PEŇÁZOVÁ                      113ks  =    0,226kg

 

 

         Děkuji všem žákům a zaměstnancům školy, i všem dalším občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru víček. Tímto snažením napomáhají  k naplnění snu Sofinky a jejích rodičů. Na závěr školního roku soutěž opět vyhodnotíme. Pokud bude ještě stále potřeba, tak ve sběru víček pro Sofinku budeme dál pokračovat i přes prázdniny a pak i v novém školním roce.

 

                                                            Vedoucí školního klubu Křenka                            

                                                                  Mgr.Marián MARCIN