Průběžné VYHODNOCENÍ soutěže ve sběru víček k 31. 1. 2013

04.02.2013 13:06

 Průběžné VYHODNOCENÍ

 

 soutěže ve sběru víček k 31. 1. 2013

 

       Žáci i zaměstnanci školy nadále úspěšně pokračují ve sběru víček, jak od pet lahví, tak i plechových víček od piva. 

    

Průběžné vyhodnocení tříd (žáků) k 31. 1. 2013:

 

                                      1. III. A            TU – Mgr. Iveta Nováková         = 5 325ks = 10,975kg

                                      2. VI. + VII.B   TU – Bc. Daniela Kolářová        = 2 489ks = 4,988kg

                                      3. I. A             TU – Mgr. Růžena Seykorová    = 2 119ks = 4,237kg

                                      4. IV. A           TU – Mgr. Adéla Galleová         = 1 308ks = 3,049kg

                                      5. VIII. B          TU – Mgr. Daniela Šamánková = 1 126ks = 2,531kg

                                      6. Družina        VD – Květoslava Adamová       = 1 157ks = 2,340kg

                                      7. II. A             TU – Mgr. Zdeňka  Tulková       = 324ks = 0,648kg

 

Průběžné vyhodnocení zaměstnanců školy:

 

                                      1. Mgr. Marián Marcin                3 884ks  =  7,709kg

                                      2. PhDr. Marie Bělíková              1 070ks  =  1,957kg  

                                      3. Bc. Daniela Kolářová              940ks  = 1,900kg

                                      4. Pavla Kakurová                      550ks  = 1,100kg

                                      5. Miroslav Kakura                     550ks  =  1,100kg

                                      6. Eliška Nováčková                   518ks  =  1,036kg

                                      7. Jana Formánková                   242ks =   0,494kg 

                                      8. Mgr. Elena Peňázová             113ks  =  0,226kg

 

 

         Děkuji všem žákům i zaměstnancům školy, kteří se aktivně zapojili do sběru víček. Tímto snažením napomáhají k naplnění snu Sofinky a jejích rodičů.

 

                                                                                        Vedoucí školního klubu Křenka:                       

                                                                                                Mgr. Marián Marcin