Průběžné VYHODNOCENÍ soutěže ve sběru víček k 31.5.2013

03.06.2013 12:28

Průběžné

VYHODNOCENÍ

soutěže ve sběru víček k 31.5.2013

 

 

Úvodem chci upozornit všechny žáky i zaměstnance školy, že soutěž ve sběru víček pokračuje dál, až do odvolání.

Prosím sbírejte dál víčka od pet lahví i plechové víčka od piva i v měsíci červnu i přes prázdniny.

V měsíci květnu narostla aktivita ve sběru víček nebývalých rozměrů. Hlavně  pořadí tříd podle množství odevzdaných víček se měnilo jak na houpačce.

Zatím žáci i zaměstnanci školy nadále úspěšně pokračují ve sběru víček, jak od pet lahví, tak i plechových víček od piva.  Postupně se do toho sběru zapojují i rodinní příslušníci a široký okruh známých. Sběru víček pro Sofinku děláme propagaci na webových stránkách Křemínku, školy, i na veřejnosti.

        

    

Průběžné vyhodnocení tříd(žáků) k 31.5.2013:

 

V měsíci květnu odevzdala rodina KAKUROVÁ 10,846kg!!!  To je  5 423 kusů víček!!! Proto se v měsíci květnu podle počtu odevzdaných víček nejvíce zlepšila Veronika KAKUROVÁ - třída II.A.

     První místo si těsně udržela třída VI. + VII.B a to i díky zatím nejaktivnějšímu žáků soutěže Tiboru DÖME – VI.B, který sám nasbíral a odevzdal za tento měsíc 2,741kg víček!

Dále nejvíce víček odevzdala Družina  4,008kg!  Třída III.A odevzdala v květnu 3,116kg víček! Třída IV.A   odevzdala 2,028kg. Třída I.A odevzdala 1,826kg víček atd.

 Mezi další aktivní žáky patří i nadále Katka DUCHOŇOVÁ – VII.B a Isabela DAŇOVÁ – II.A a mnozí další. 

 

                 Od posledního průběžného vyhodnocení soutěže došlo na základě počtu odevzdaných víček k změnám v pořadí. Nejvíce do změny v pořadí promluvila třída II.A – TU  Mgr.Zdeňka TULKOVÁ, která postoupila z 5.místa na místo druhé! Třída VI. + VII.B si zatím zhruba o jeden kilogram udržela 1.místo. Družina i když odevzdala 4kg víček si zatím uhájila čtvrté místo a např. třída I.A, která odevzdala skoro 2kg víček si nakonec průběžně obhájila 6.místo.  Vysoký standard si udržují i nadále třídy III.A, MŠ, I.A, VIII.B a IV.A.

Zatím podle počtu odevzdaných víček i nadále se nejméně aktivně zapojili do výzvy a soutěže deváté ročníky.

 

1. VI. + VII.B         TU - Bc.Daniela       HLÁVKOVÁ     =  9 936ks  =      20,256kg

2. II.A                   TU - Mgr.Zdeňka     TULKOVÁ        =  9 545ks   =     19,090kg

3. III.A                   TU - Mgr.Iveta         NOVÁKOVÁ    =  6 883ks  =     14,091kg

4. Družina            VD - Květoslava       ADAMOVÁ      =  6 270ks   =    12,788kg

5. MŠ                    VU - Věra                 ŠKVAŘILOVÁ =  4 030ks  =       9,247kg

6. I.A                     TU - Mgr.Růžena     SEYKOROVÁ  =  5 247ks  =       8,493kg

7. VIII.B                TU - Mgr.Daniela    ŠAMÁNKOVÁ  =  2 474ks  =   5,476kg

8. IV.A                   TU - Mgr.Adéla       GALLEOVÁ       =  2 322ks  =   5,397kg

9. VII.A                  TU - Mgr.Ludmila   KOVÁŘOVÁ     =     972ks  =   1,945kg

10.Přípravka       TU - Mgr.Hana        SVOBODOVÁ   =     876ks  =   1,752kg

11.III. + IV.B         TU - Mgr.Vladimíra  RYVOLOVÁ     =     874ks  =        1,748kg

12.V.A                  TU - Mgr.Anna         KOPŘIVOVÁ     =    335ks  =    0,670kg

 

Průběžné vyhodnocení zaměstnanců školy k 31.5.2013:

 

 

Mezi zaměstnanci si ve sběru víček i nadále udržuje vysoký standard a první místo vedoucí školního klubu Mgr.Marián MARCIN, který už v měsíci dubnu překročil hranici 10kg a měsíci květnu odevzdal 3,454kg víček. Paní Jana FORMÁNKOVÁ odevzdala v květnu skoro 1kg víček a tím si udržela v průběžným hodnocení 2.místo. Vysokou úroveň si i nadále udržuje PhDr.Marie BĚLÍKOVÁ, paní Eliška NOVÁČKOVÁ a manželé KAKUROVÍ, kteří ve sběru víček podporuji i svoje dcery. Někteří další zaměstnanci se zapojili do sběru víček tak, že je odevzdávají do třídních fondů.  

 

 

1.     Mgr. Marián MARCIN               6 920ks  =  13,326kg

2.     Jana FORMÁNKOVÁ                3 505ks  =    7,776kg 

3.     PhDr.Marie BĚLÍKOVÁ            1 611ks  =    3,222kg 

4.     Eliška NOVÁČKOVÁ                1 366ks  =    2,732kg

5.     Pavla KAKUROVÁ                    550ks  =    1,100kg

6.     Miroslav KAKURA                    550ks  =    1,100kg

7.     Mgr. Zdeňka TULKOVÁ          140ks  =    0,280kg  

8.     Mgr. Elena PEŇÁZOVÁ           113ks  =    0,226kg

 

 

 

         Děkuji všem žákům a zaměstnancům školy, i všem dalším občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru víček. Tímto snažením napomáhají  k naplnění snu Sofinky a jejích rodičů. Na závěr školního roku soutěž opět vyhodnotíme.

Ve sběru víček pro Sofinku budeme dál pokračovat i přes prázdniny a pak i v novém školním roce.

 

 

 

 

 

                                                            Vedoucí školního klubu Křenka                            

                                                                  Mgr.Marián MARCIN